Regulamin

EURODESGUACE TPM S.L 
WARUNKI UŻYTKOWANIA
Ostatnia modyfikacja: 5 MAJA 2019 r

Te warunki użytkowania dotyczą MERCA.PL,

1. Wprowadzenie

Witamy na portalu MERCA.PL ( zwanym dalej „portalem”)  Produkty i usługi MERCA.PL (zwane dalej „Usługami”) są dostarczane za pośrednictwem EURODESGUACE TPM S.L (zwanego dalej „MERCA.PL”), z adresem e-mail info (at) MERCA.PL i adresem sede  Paseo de las Delicias, 1  41001 Sevilla i numer identyfikacji podatkowej CIF- B21593637
Korzystanie z naszego portalu oznacza akceptację i przestrzeganie wszystkich naszych warunków użytkowania oraz naszej polityki prywatności. Zalecamy uważne przeczytanie ich.

Nasze usługi są bardzo zróżnicowane, dlatego czasami mogą obowiązywać warunki lub dodatkowe wymagania dotyczące produktów (w tym ograniczenia wiekowe). Dodatkowe warunki będą dostępne wraz z odpowiednimi Usługami i będą częścią umowy zawartej z MERCA.PL podczas korzystania z naszych usług.

2. Definicja usługi MERCA.PL

Usługa MERCA.PL polega na umieszczeniu przez reklamodawcę ogłoszeń w Portalu. MERCA.PL zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania na portalach osób trzecich, w całości lub w części, reklam reklamodawcy, jak również na innych stronach internetowych, takich jak sieci społecznościowe lub blogi, akceptując wymieniony warunek przez reklamodawcę.
Podobnie publikacja reklamy w MERCA.PL pozwala użytkownikowi na wysyłanie i publikowanie tego ogłoszenia za darmo w innych portalach EURODESGUACE TPM S.L autoryzowanych w tym celu. Wspomniane wysyłanie i publikacja oznacza, że ​​reklama, a także fotografie i dostarczone dane są replikowane w portalach docelowych zgodnie z ich cechami i wymaganiami technicznymi.
Aby wstawić reklamy do portalu, reklamodawca musi wypełnić formularz „DODAJ PRZEDMIOT”. Po wstawieniu reklamy reklamodawca otrzyma powiadomienie potwierdzające publikację reklamy. Od tego momentu dane dostarczone przez reklamodawcę będą rejestrowane i będą traktowane zgodnie z naszą Polityką prywatności. Użytkownik otrzymuje klucz dostępu przez e-mail. Dzięki wiadomości e-mail dostarczonej przez reklamodawcę przy wstawianiu reklamy i kodzie dostępu reklamodawca może uzyskać dostęp do obszaru „Panelu użytkownika”, aby zmodyfikować, odnowić lub usunąć swoje reklamy i sprawdzić wiadomości, które dotarły w odpowiedzi na ogłoszenie. w formie wiadomości e-mail.
Reklama pozostanie opublikowana na Portalu przez okres wybrany przez reklamodawcę, jeśli nie został usunięty przed końcem okresu przez reklamodawcę lub MERCA.PL. Aby ponownie opublikować usuniętą reklamę lub inną, reklamodawca musi umiescic nową reklamę.

3. Korzystanie z portalu i jego usług

Użytkownik zgadza się korzystać z Portalu, jego zawartości i usług zgodnie z:

Prawo lub inne normy obowiązującego systemu prawnego
Niniejsze warunki użytkowania
Delegowanie
Dobre nawyki
Porządek publiczny

Podobnie, Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się nie niszczyć, zmieniać, wyłączać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać dane, programy lub dokumenty elektroniczne i inne znajdujące się na Portalu MERCA.PL.
Użytkownik zobowiązuje się nie utrudniać dostępu innym użytkownikom do usługi dostępu poprzez masowe korzystanie z zasobów komputera, przez które MERCA.PL świadczy usługę, jak również do wykonywania działań, które uszkadzają, przerywają lub generują błędy we wspomnianych systemach.
Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, wprowadzać, rozpowszechniać i udostępniać osobom trzecim wszelkiego rodzaju materiałów i informacji (programów, wirusów, makr, apletów, formantów ActiveX, danych, treści, rysunków, plików dźwiękowych i obrazów itp.) które są sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym lub powodują lub mogą spowodować jakiekolwiek zmiany w systemach komputerowych MERCA.PL lub osób trzecich.
Użytkownik musi zostać ogłoszony w odpowiedniej kategorii i miejscu, w którym znajduje się produkt, samochód, nieruchomość, zatrudnienie, usługa lub zwierzę i zobowiązać się do:
Nie zachęcaj do nielegalnego działania.
Nie rozpowszechniaj oszczerstw, oszczerstw, obelg i / lub treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, przeprosin za terroryzm lub tej próby wymierzonej w prawa człowieka.
Nie manifestujcie fałszu ani nie wprowadzajcie w błąd.
Nie podszywaj się pod innych użytkowników korzystających z ich kodów dostępu do różnych usług i / lub zawartości Portalu.
Nie używaj fikcyjnych wiadomości e-mail do publikowania reklam.
Nie nadużywaj systemu „potępiania” reklamy, aby wyeliminować reklamy bez uzasadnionej przyczyny.
Nie rozpowszechniaj niechcianej lub autoryzowanej komunikacji.
Nie rozpowszechniaj wiadomości, które zagrażają godności osób trzecich lub które są niegrzeczne lub lekceważące
Nie używaj robotów, pająków, skrobaków ani żadnych innych automatycznych środków dostępu do Portalu w celu kopiowania, wycofywania, odnawiania lub publikowania treści bez uprzedniej pisemnej zgody MERCA.PL
Nie używaj żadnego narzędzia do multipostowania, które nie zostało wyraźnie autoryzowane przez MERCA.PL. W przypadku naruszenia tej zasady przez użytkownika, portal może wypowiedzieć usługę bez uprzedniego powiadomienia bez zwrotu kosztów usług zakontraktowanych i nieużywanych.
Nie przechowuj ani nie zbieraj w żaden sposób informacji ani danych osobowych od osób trzecich bez Twojej zgody, w tym adresów e-mail.
Nie unikaj, unikaj lub „przeskakuj” środków stosowanych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Portalu.Kontaktując się z reklamodawcą za pośrednictwem reklamy na stronie za pomocą formularza „Wyślij e-mail”, zainteresowana strona akceptuje, że wiadomość e-mail jest wysyłana na podany e-mail jako przypomnienie tego kontaktu.

4. Własność intelektualna i przemysłowa

Portal obsługuje zarówno własne treści, jak i treści tworzone przez użytkowników. Portal jest chroniony prawami własności intelektualnej i traktatami międzynarodowymi na ten temat. Treści wyświetlane na stronie lub za jej pośrednictwem są chronione jako zbiorowa praca i / lub kompilacja, zgodnie z prawem własności intelektualnej i traktatami międzynarodowymi na ten temat.
O ile autoryzacja przez MERCA.PL nie jest dozwolona prawnie, użytkownik nie może kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać, wynajmować ani wykorzystywać w żaden inny sposób treści Portalu (z wyjątkiem treści własnych użytkownika). Podobnie, użytkownik nie może przeprowadzać operacji demontażu lub dekompilacji, inżynierii odwrotnej ani żadnej innej operacji mającej na celu uzyskanie jakiegokolwiek kodu źródłowego zawartego w tym Portalu.
Przesyłając zdjęcia do Portalu, użytkownik udziela MERCA.PL nieodpłatnego prawa do korzystania z własności intelektualnej nad nimi, tak aby MERCA.PL mógł je reprodukować, przekształcać (w tym między innymi umieszczać znaki wodne lub inne mechanizmy utrudniające korzystanie z nich) nieautoryzowane przez osoby trzecie), rozpowszechniać je i podawać do publicznej wiadomości (w tym udostępniać je publicznie) za pomocą dowolnej formy eksploatacji i przy użyciu dowolnego formatu lub nośnika lub środków eksploatacji lub komunikacji. To przeniesienie praw nie podlega żadnym ograniczeniom o charakterze tymczasowym lub terytorialnym, to znaczy jest dokonywane dla wszystkich i przez cały czas ich ważności prawnej.
Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem praw, które zostały przeniesione do MERCA.PL na mocy tej klauzuli, oraz że używanie i wykorzystywanie tego samego przez MERCA.PL nie będzie oznaczać żadnego naruszenia praw własności intelektualnej, ani wizerunku, ani ogólnie , jakiegokolwiek innego rodzaju, które odpowiadają każdej osobie trzeciej, zobowiązanej do zabezpieczenia i unieszkodliwienia MERCA.PL w przypadku naruszenia.

5. Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

1. Dostępność i ciągłość portalu i usług
MERCA.PL nie gwarantuje dostępności, dostępu i / lub ciągłości funkcjonowania Portalu i jego Usług. Ponadto MERCA.PL nie ponosi odpowiedzialności, w granicach ustanowionych przez prawo, za szkody i straty wyrządzone Użytkownikowi w wyniku niedostępności, awarii dostępu i braku ciągłości Portalu i jego Usług.
2. Zawartość i usługi MERCA.PL
MERCA.PL odpowie tylko i wyłącznie na usługi świadczone przez siebie oraz treści bezpośrednio pochodzące od MERCA.PL i identyfikowane z jego prawami autorskimi. Wymieniona odpowiedzialność zostanie wyłączona w przypadku wystąpienia siły wyższej lub w przypadkach, w których konfiguracja sprzętu Użytkownika nie jest wystarczająca, aby umożliwić prawidłowe korzystanie z usług internetowych świadczonych przez MERCA.PL.
Niezależnie od postanowień, ewentualna odpowiedzialność MERCA.PL wobec użytkownika lub osób trzecich jest ograniczona do najwyższej z następujących kwot: (a) łączna cena, jaką użytkownik zapłacił MERCA.PL w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających czyn, który powstało zobowiązanie lub (b) kwota sto (100) euro, z wyłączeniem, w każdym przypadku, jakiegokolwiek rodzaju odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utratę zysków.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pojawienie się zindeksowanych reklam w wyszukiwarkach poza portalem po ich usunięciu z naszych baz danych.
3. Zawartość i usługi osób trzecich
MERCA.PL nie weryfikuje ani wcześniej nie kontroluje, nie zatwierdza ani nie zatwierdza treści, produktów, usług, opinii, komunikatów, danych, plików i jakichkolwiek informacji osób trzecich zebranych w Portalu. Podobnie, nie gwarantuje legalności, wiarygodności, przydatności, prawdziwości, dokładności, kompletności i terminowości treści, informacji i usług osób trzecich w Portalu. MERCA.PL nie gwarantuje w żaden sposób, że Użytkownicy Portalu korzystają z jego treści i / lub usług zgodnie z prawem, obowiązującymi przepisami, porządkiem publicznym lub niniejszymi Warunkami użytkowania.
MERCA.PL nie kontroluje wcześniejszego charakteru i nie gwarantuje braku wirusów i innych elementów w treści i usługach dostarczanych przez osoby trzecie za pośrednictwem Portalu, które mogą wprowadzać zmiany w sprzęcie dostępu, dokumentach lub przechowywanych w nich plikach.
MERCA.PL nie ponosi odpowiedzialności za przewrócone treści lub działania popełnione przez innych użytkowników. Ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z obecności wirusów lub innych elementów w treści i usługach dostarczanych przez osoby trzecie. Ponadto MERCA.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zaniedbania lub złośliwego użycia kont e-mail użytych do wstawienia reklamy lub odpowiedzi na reklamę.
W każdym przypadku MERCA.PL nie ponosi odpowiedzialności, ani pośrednio, ani za pomocniczo, za straty ekonomiczne lub reputację, ani za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub powstałe szkody, wynikające z korzystania z witryny przez użytkownika.
Unieważnienie odpowiedzialności wskazane w poprzednim akapicie będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy MERCA.PL nie ma rzeczywistej wiedzy o tym, że przechowywana działalność lub informacje są niezgodne z prawem lub szkodzą mieniu lub prawom osoby trzeciej odpowiedzialnej za odszkodowanie, lub jeśli ją miały. działać ze starannością, aby usunąć dane i treści lub uniemożliwić dostęp do nich.
Niezależnie od powyższego, ewentualna odpowiedzialność MERCA.PL wobec użytkownika lub osób trzecich jest ograniczona do najwyższej z następujących kwot: (a) łączna cena, jaką użytkownik zapłacił MERCA.PL w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających działanie co spowodowało odpowiedzialność, lub (b) kwotę stu (100) euro.

6. Zatrudnianie usług związanych z reklamą

Zlecenie usługi „ OGLOSZENIA .ES .EU..PT” powiązanej z reklamą opublikowaną na Portalu przyniesie tylko skutki W CZASIE ważności ogłoszenia, nie zakładając w żadnym wypadku przedłużenia ważności tego ogłoszenia do końca jego publikacji, ani przez aktywną eliminację ogłoszenia.

7. Zawieranie umów z osobami trzecimi za pośrednictwem portalu

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie stosunki umowne lub pozakontraktowe, które formalizuje z reklamodawcami lub osobami trzecimi, z którymi kontaktuje się za pośrednictwem Portalu, a także jego udział w konkursach, promocjach, sprzedaży towarów lub usług, są rozumiane jako dokonywane wyłącznie i wyłącznie między Użytkownikiem a reklamodawca i / lub trzecia osoba. Użytkownik akceptuje, że MERCA.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju spowodowane negocjacjami, rozmowami i / lub umownymi lub pozakontraktowymi stosunkami z reklamodawcami lub osobami fizycznymi lub prawnymi stron trzecich, z którymi kontaktowano się za pośrednictwem Portal

8. Linki tekstowe i łącza graficzne

Portal zapewnia swoim klientom techniczne łącza tekstowe i / lub łącza graficzne, które umożliwiają użytkownikom dostęp do stron internetowych należących do innych podmiotów. Linki te są należycie oznaczone jako reklama na Portalu.
Uprzednio upoważniony klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z treści połączonych stron internetowych odbywa się na jego wyłączne ryzyko i odpowiedzialność oraz zwalnia MERCA.PL, SL z odpowiedzialności za techniczną dostępność połączonych stron internetowych, jakość, niezawodność, dokładność i / lub prawdziwość usług, informacji, elementów i / lub treści, do których użytkownik może uzyskać w nich dostęp.
MERCA.PL nie ponosi pośredniej ani pomocniczej odpowiedzialności za szkody wszelkiego rodzaju wynikające z a) działania, niedostępności, niedostępności i braku ciągłości połączonych stron internetowych; b) brak konserwacji i aktualizacji treści i usług zawartych na połączonych stronach internetowych; c) brak jakości, nieścisłości, niezgodności z prawem, bezużyteczności treści i usług powiązanych stron internetowych.

9. Prawo do ograniczenia lub zakończenia usługi MERCA.PL

MERCA.PL zastrzega sobie prawo do wykonania w dowolnym czasie i według własnego uznania odrzucenia jakiegokolwiek ogłoszenia lub zobowiązania lokalizacji reklamy w określonej kategorii lub lokalizacji. MERCA.PL zastrzega sobie również prawo do usunięcia wszelkich reklam z Portalu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników i / lub reklamodawców.
MERCA.PL może odmówić lub zakończyć Twoją usługę i przyjąć techniczne i prawne środki, aby powstrzymać użytkowników od korzystania z Portalu, jeśli uważamy, że stwarzają problemy lub działają wbrew duchowi lub formie naszych zasad i warunków użytkowania, wszystko z niezależność jakiejkolwiek płatności za korzystanie z Portalu lub usług uzupełniających. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się wycofać dostęp do witryny użytkownika, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane lub nielegalne korzystanie z witryny przez użytkowników, jak opisano w poprzednich akapitach ...

10. Odszkodowanie za nadużycie

MERCA.PL zastrzega sobie prawo do wykonania w dowolnym momencie w celu pobrania odszkodowania w wysokości jednego euro lub jego równowartości w kredytach za każdą reklamę, która musi zostać usunięta z portalu w wyniku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub Reguł publikacji. MERCA.PL może również pobierać takie odszkodowanie, kompensując kredyty odnawiane automatycznie, które uzyskał sprawca. Zarówno ostateczny reklamodawca, jak i strony trzecie lub firmy, które ułatwiają niewłaściwe korzystanie z usług, mogą być wymagane do zapłaty tego odszkodowania.

11. Różne

1. Zmiany w usłudze i warunkach użytkowania
MERCA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Portalu, umożliwiając modyfikowanie, usuwanie i włączanie, jednostronnie i bez wcześniejszego powiadomienia, nowych treści, a także sposobu ich prezentacji i lokalizacji.
Ponadto MERCA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach użytkowania w dowolnym momencie. Użytkownik będzie podlegać nowym Warunkom użytkowania, które zostały opublikowane w momencie uzyskiwania dostępu lub korzystania z usług Portalu.
Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków zostanie z jakiegokolwiek powodu unieważniony, nieważny lub niewykonalny, warunek ten zostanie wykluczony i nie wpłynie na ważność lub zastosowanie pozostałych warunków.
2. Ceny usług
Ceny usług zostaną ustalone na odpowiednich stronach Portalu dla każdej usługi i będą ważne tak długo, jak będą dostępne dla Użytkownika.
3. Nieletni
Ogólnie rzecz biorąc, aby korzystać z Usług Portalu, osoby niepełnoletnie musiały wcześniej uzyskać zgodę swoich rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy będą odpowiedzialni za wszystkie czyny dokonywane za pośrednictwem Portalu przez nieletnich pozostających pod ich opieką. W tych Usługach, w których jest to wyraźnie wskazane, dostęp będzie ograniczony tylko i wyłącznie do osób powyżej 18 roku życia.

12. Czas trwania i rozwiązanie umowy

Świadczenie usług i / lub zawartości Portalu ma czas nieokreślony.
Niezależnie od powyższego oraz poza prawnie ustalonymi przyczynami, MERCA.PL ma prawo do rozwiązania, zawieszenia lub przerwania jednostronnie, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, świadczenia usługi i Portalu i / lub dowolnego z usługi.

13. Jurysdykcja

Obowiązującym prawem w przypadku sporu lub konfliktu interpretacji warunków składających się na niniejsze Warunki użytkowania, jak również wszelkich kwestii związanych z usługami Portalu, będzie prawo hiszpańskie.
W celu rozwiązania jakiegokolwiek sporu, który może powstać podczas korzystania z Portalu i jego usług, strony zgadzają się podporządkować jurysdykcji sądów i trybunałów miasta SEVILLA (Hiszpania) oraz ich przełożonym hierarchicznym, z wyraźną rezygnacją wobec innych jeśli mieli to i różniły się od tych recenzowanych.
Zasady publikacji
Ostatnia modyfikacja: 18 MAJA 2019 r

Zgodnie z podstawową zasadą i zgodnie z Warunkami użytkowania MERCA.PL, ogłoszenia muszą być zgodne z prawem i wszelkimi innymi normami obowiązującego systemu prawnego, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.
Poza reklamodawcami muszą przestrzegać Ogólnych Zasad Publikacji, jak również Szczegółowych Zasad Kategorii, w których publikowane jest konkretne ogłoszenie.
Ważne jest, aby pamiętać, że zasady są często aktualizowane i dlatego zmieniają się z czasem. MERCA.PL zastrzega sobie prawo do decydowania, kiedy reklama jest niezgodna z zasadami i duchem Portalu, a zatem, kiedy konieczne jest usunięcie go ze strony. Każda reklama lub użytkownik, który nie zgadza się z Warunkami użytkowania lub Regulaminem publikacji, zostanie usunięty ze strony i zablokowany.
Zasadniczo każde użycie MERCA.PL, które szkodzi lub denerwuje innych użytkowników korzystających z portalu, będzie rozumiane jako niedopuszczalne .

1. Ogólne zasady publikacji

Konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu PUBLISH AD.
Kategorie i sekcje (popyt a podaż) muszą być przestrzegane.
Nie wolno publikować identycznej lub podobnej reklamy do innej już opublikowanej.
Nie wolno używać fikcyjnych e-maili do publikowania reklamy.
Nie można pisać reklamy wielkimi literami.
Nie wolno publikować usług wyświetlania reklam.
Nie wolno reklamować czegoś ogólnego.
Nie wolno używać słów kluczowych niezwiązanych z reklamą („Spamowanie słów kluczowych”).
Nie wolno używać systemów lub narzędzi do publikacji lub masowego i / lub automatycznego odnawiania reklam bez uprzedniej pisemnej zgody MERCA.PL.
Nie wolno kopiować, przetwarzać ani rozpowszechniać tekstu i / lub zdjęć lub obrazów osób trzecich bez ich uprzedniej zgody.
Niedozwolone jest umieszczanie numeru telefonu lub wiadomości e-mail poza polami wyraźnie podanymi w celu dołączenia tych informacji lub adresu URL w polu nazwy formularza PUBLIKUJ AD.
Nie wolno publikować reklam zawierających treści erotyczne, seksualne lub pornograficzne.
Możesz odnowić reklamę tylko raz na 24 godziny (00:01 o 23:59).
Publikacja specjalnych numerów taryfowych (905, 806 itd.) W dowolnej kategorii poza sekcją Widzów jest niedozwolona.
W prawidłowych reklamach  należy wskazać lokalizację, w której znajduje się produkt, zwierzę, nieruchomość, zatrudnienie itp.
Handel musi zostać ogłoszony w kategorii artykułu lub usługi, którą ma reklamodawca.
Nie wolno ogłaszać usług jasnowidzenia poza kategorią Widzów.
Nie wolno wprowadzać fikcyjnej ceny w celu poprawy pozycji w wyszukiwaniach.
Nie wolno publikować reklam promujących firmy, które w jakiś sposób mogą być konkurentami MERCA.PL

.2. Szczegółowe zasady kategorii

1. Zatrudnienie
W tej sekcji nie wolno publikować reklam związanych z seksem, erotyzmem lub fetyszyzmem, a także masaży, towarzystwa lub przyjaźni.
Nie wolno reklamować schematów piramidowych lub podobnych.
Nie reklamuj ofert pracy na własny rachunek (samozatrudnionych, umów handlowych, ...) lub podobnych w tej sekcji. Tego rodzaju oferty muszą być oferowane w sekcji „Biznes”. W zatrudnieniu dozwolone są tylko oferty lub żądania zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
Nie wolno oferować usług w tej sekcji. W OFERTACH PRACY publikowane są ogłoszenia, w których reklamodawca chce kogoś zatrudnić. W JĘZYKACH WYMAGANIA reklamy są publikowane przez reklamodawców, którzy szukają pracy (a nie umowy o usługę).2. Nieruchomości
Tylko jedna właściwość na reklamę może zostać ogłoszona.
Nieruchomość musi zostać ogłoszona w miejscowości, w której się znajduje.
Nie możesz szukać towarzyszy lub partnerów do podłóg relaksacyjnych, podłogi do masażu itp.
Specjalne zobowiązania dla reklamodawców do wynajmu domów wakacyjnych. Właściciel lub zarządca domu wakacyjnego:

Stwierdza, że ​​ma uzasadniony tytuł do rozporządzania nieruchomością lub, w stosownych przypadkach, jej autoryzacji oraz wszystkimi licencjami administracyjnymi i zezwoleniami, które mogą być niezbędne do zgodnego z prawem rozwoju działalności.
Musisz opublikować pewne i dokładne informacje o cechach zakwaterowania oferowanych na portalu i zgodzić się na ich aktualizację.
Będzie odpowiedzialny za informacje opublikowane lub pominięte, a także za opublikowane przez niego treści.

Dekret królewski 235/2013 z 5 kwietnia, zatwierdzający podstawową procedurę certyfikacji efektywności energetycznej budynków, ustanawia obowiązek udostępniania kupującym lub użytkownikom budynków certyfikatu efektywności energetycznej które powinny zawierać obiektywne informacje na temat efektywności energetycznej budynku i wartości referencyjne, takie jak minimalne wymagania w zakresie efektywności energetycznej, aby właściciele lub najemcy budynku lub jego jednostka mogli porównać i ocenić swoją efektywność energetyczną. Dlatego też, o ile odpowiada to rodzajowi reklamowanej nieruchomości, obowiązkiem reklamodawcy jest dołączenie certyfikatu efektywności energetycznej do reklamy. Więcej informacji na tematPoziom certyfikacji efektywności energetycznej .3. Silnik
Kategorie samochodów, klasyczne samochody, SUV-y, samochody bez licencji, samochody dostawcze, ciężarówki, autobusy i motocykle są zarezerwowane wyłącznie dla pojazdów i nie mogą być reklamowane w nich usługi, części, akcesoria lub podobne.
Nie wolno publikować zdjęć pojazdu innego niż pojazd na sprzedaż.
Będzie zrozumiałe, że sprzedawca jest profesjonalistą, pod warunkiem, że sam siebie zidentyfikuje lub ma więcej niż trzy aktywne reklamy samochodowe w tym samym czasie.4. Zwierzęta
Posiadanie, nabywanie, sprzedaż i / lub chwytanie wielu gatunków zwierząt podlega szczególnym przepisom ustawowym lub wykonawczym systemu prawnego. Przykładowo, w żadnym wypadku nie ograniczając ani nie wykluczając, chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące zasady, z którymi reklamodawca musi przestrzegać:
Dekret królewski 439/1990 z 30 marca, regulujący krajowy katalog gatunków zagrożonych wyginięciem
Dekret królewski 1628/2011 z 14 listopada, który reguluje listę i hiszpański katalog inwazyjnych gatunków obcych
Ustawa 8/2003 z 28 października w sprawie flory i dzikiej przyrody
Dekret legislacyjny 2/2008 z 15 kwietnia zatwierdzający zmieniony tekst ustawy o ochronie zwierząt
Dekret królewski 287/2002 z 22 marca, który opracowuje ustawę 50/1999 z 23 grudnia, o reżimie prawnym posiadania potencjalnie niebezpiecznych zwierzątNależy również pamiętać, że mogą istnieć określone prawa i przepisy na poziomie wspólnot autonomicznych, które muszą być przestrzegane, takie jak zarządzenie z 28 listopada 1988 r. Dotyczące utworzenia Rejestru Jądrowych Zoologicznych Katalonii (DOGC 1087 z 30). / 12/1988) lub dekretu 158/1996 z 13 sierpnia Consell, w którym Rejestr Jądrowych Zoologicznych Wspólnoty Walenckiej został stworzony jako instrument deklaracji jako jądro zoologiczne zakładów uważanych za takie.
W tym sensie, w niektórych wspólnotach autonomicznych, tak jak w przypadku Katalonii lub Walencji, sprzedaż lub przekazywanie darowizn zwierząt za pośrednictwem czasopism reklamacyjnych lub podobnych publikacji, należy podać podstawowy numer rejestracyjny zoo.
5. Masażyści
Nie można publikować obrazów w tej kategorii.
Publikowanie tekstów, które mogą sugerować usługi seksualne lub erotyczne, jest niedozwolone.Konta, które publikują reklamy, które naruszają te zasady, mogą zostać trwale zablokowane. W tym sensie można podjąć działania w oparciu o punkt 10 ogólnych warunków użytkowania.
6. Części lub komponenty pojazdów (części zamienne)
Na poziomie państwowym zatwierdzono rozporządzenie w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (dekret królewski 20/2017 z 20 stycznia), który ustanawia środki mające na celu zapobieganie wytwarzaniu odpadów z pojazdów i kolekcji, w przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu i innych form odzyskiwania pojazdów pod koniec ich okresu użytkowania, w tym ich elementów.
Zgodnie z przepisami, autoryzowane centra zajmujące się obróbką pojazdów pod koniec okresu użytkowania wydadzą certyfikat, aby następnie „podmioty gospodarcze” mogły wprowadzać na rynek używane lub używane części zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Przemysłowe, ogólne prawo ochrony konsumentów i użytkowników oraz prawo handlu detalicznego.
W związku z tym, w celu wprowadzenia na rynek komponentów lub części zamiennych, należy się zapoznać z obowiązującymi przepisami. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się ze specjalistycznymi doradcami lub stowarzyszeniami.

Uslugi i warunki  uslug.
Ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2019 r

Jaka jest usługa prowadzona przez MERCA.PL, zwane dalej  ( uslugi MERCA.PL)?
To usluga  Pogrubienie ogłoszenia, Podświetlenie ogloszenia , Wyróżnienie ogloszenia, umieszczenie ogloszenia na Stronie  Głównnej ,Abonamenty dla firm , Pakiety ogłoszeniowe na intercomunitario .es .pt .eu w jezykach Hiszpańskim Portugalskim Angielskim

 Pogrubienie ogłoszenia, Podświetlenie ogloszenia , Wyróżnienie ogloszenia, umieszczenie ogloszenia na Stronie  Głównnej oraz ogloszenia na portalach jezykowych  znacznie zwiększa widoczność twoich reklam . Im bardziej widoczna jest reklama, tym więcej może generować kontaktów.

Jak mogę ja zakupić?

Aby korzystać z tej usługi, konieczne jest posiadanie kredytów w MERCA.PL. Ilość potrzebnych kredytów zależy od częstotliwości wybranego kata.. Kredyty można kupić, płacąc kartą kredytową, lub przelewem bankowym. 
Pakiety ogłoszeniowe na intercomunitario .es .pt .eu w jezykach Hiszpańskim Portugalskim Angielskim  z przedstawicielem MERCA.PL.
W Polsce obsluguje je jedyna  firma i podpisuje umowy dla MERCA.PL
Europejska Integracja Przedsiebiorstw Merca.pl Daniel Szalaj
ul.3-go Maja 85-2b 
37-500 Jaroslaw  
Polska

Czy otrzymam fakturę?
W MERCA.PL wystawiamy fakturę z każdą opłatą kredytową. W tym celu reklamodawca musi dostarczyć nam niezbędne dane.

Warunki usługi
Niniejsze warunki świadczenia usług regulują korzystanie z usług płatniczych i są dodatkowe do tych opisanych w Warunkach użytkowania i Regulaminie publikacji.
Po aktywowaniu usługi  ( uslugi MERCA.PL)  reklama jest publikowana do czasu, gdy reklamodawca dezaktywuje tę usługę dla danej reklamy , kredyty zostaną zakończone lub reklama zostanie wyeliminowana (ponieważ wygasa, zostaje usunięta przez użytkownika lub przez MERCA.PL).
Wszystkie ceny nie zawieraja VAT.
Kredyty nie podlegają zwrotowi. Po dokonaniu płatności zostanie ona obciążona w całości bez opcji zwrotu.
Nabyte kredyty nie są zbywalne. Kredyty są powiązane z kontem e-mail, które należy podać przy zakupie kredytów. Kredyty nie mogą być przenoszone między kontami (np. Z jednego e-maila na inny), nawet jeśli właściciel kont jest taki sam.
Kredyty nie wygasają .
W przypadku, gdy MERCA.PL usunie reklamę, ponieważ uzna, według własnego uznania, że ​​wspomniana reklama narusza Warunki użytkowania lub Zasady publikowania, MERCA.PL nie zwróci kredytów zużytych przez wspomnianą reklamę. Ta reklama po prostu przestaje konsumować kredyty.
W przypadku, gdy z powodu jakichkolwiek problemów technicznych lub innych ta usługa nie zostanie spełniona, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona wyłącznie do ponownego przesłania reklamy bez dodatkowych kosztów i tak szybko, jak to możliwe.
Dane zbierane przez tę usługę na stronie MERCA.PL podlegają naszej polityce ochrony danych.W MERCA.PL bardzo poważnie traktujemy każde nieuczciwe użycie kart kredytowych, debetowych lub bankowych przez naszych użytkowników. Dlatego użytkownicy odpowiedzialni za tego typu działania zostaną trwale zablokowani na naszej stronie, a ich dane mogą zostać przekazane odpowiednim władzom.
Przypominamy, że zgodnie z Warunkami użytkowania MERCA.PL zastrzega sobie prawo do wykonania w dowolnym momencie i uznaniowo odrzucenia jakiegokolwiek ogłoszenia lub zobowiązania lokalizacji reklamy w określonej kategorii lub lokalizacji. MERCA.PL zastrzega sobie również prawo do usunięcia wszelkich reklam z Portalu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników i / lub reklamodawców.
MERCA.PL może odmówić lub zakończyć Twoją usługę i przyjąć techniczne i prawne środki, aby powstrzymać użytkowników od korzystania z Portalu, jeśli uważamy, że stwarzają problemy lub działają wbrew duchowi lub formie naszych zasad i warunków użytkowania, wszystko z niezależność jakiejkolwiek płatności za korzystanie z Portalu lub usług uzupełniających. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się wycofać dostęp do witryny użytkownika, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane lub nielegalne korzystanie z witryny przez użytkowników, jak opisano w poprzednich akapitach.

Aspekty do rozważenia w celu ochrony danych logowania:
Nigdy nie udostępniaj konta komputera
Nigdy nie używaj tego samego hasła na więcej niż jednym koncie
Nigdy nie podawaj nikomu swojego hasła, nawet osobom, które twierdzą, że służą użytkownikowi użytkownika MERCA.PL
Nigdy nie pisz hasła
Nigdy nie przekazuj swojego hasła przez telefon, e-mail lub komunikator
Zawsze pamiętaj, aby wylogować się przed opuszczeniem komputera bez nadzoru
Poproś o nowe hasło, jeśli uważasz, że bezpieczeństwo twojego konta może być zagrożone
Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe
Unikaj dostępu do konta MERCA.PL z komputerów z dostępem publicznym (np. W kafejkach internetowych)