Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dodatkowe informacje o ochronie danych


1. Odpowiedzialny

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?
Identidad: EURODESGUACE TPM S.L
Adres  Pocztowy: Paseo de las Delicias, 1  41001 Sevilla  CIF- B21593637 Espańa 
Poczta elektroniczna : info@merca.pl
Deleguj dane kontaktowe Ochrona: info@merca.pl2.

2.Cele

W jakim celu traktujemy Twoje dane osobowe?
Zgodnie z postanowieniami Europejskiego Regulaminu Ochrony Danych 2016/679, informujemy, że niezależnie od tego, czy jesteś reklamodawcą, czy użytkownikiem, w EURODESGUACE TPM S.L traktujemy dane, które nam przekazujesz w następujących celach:
Prawidłowo zarządzaj publikacją reklamy.
Ta usługa obejmuje traktowanie Twoich danych do:

Utwórz konto użytkownika w momencie publikacji pierwszej reklamy, co jest niezbędne, aby zarządzać reklamami, które publikujesz i kontaktami, które otrzymujesz. Jeśli więc w momencie publikowania pierwszej reklamy nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, automatycznie utworzymy konto i wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z instrukcjami, abyś mógł uzyskać dostęp do swojego konta. Stamtąd możesz zarządzać i konfigurować swoje opcje prywatności.
Zarządzaj naszymi usługami, w tym przypomnieniami, powiadomieniami technicznymi, aktualizacjami, alertami bezpieczeństwa, wiadomościami wsparcia, między innymi.
Udostępniaj komunikator między użytkownikami w celu ułatwienia transakcji i komunikacji między nimi; Korzystając z formularza kontaktowego lub czatu w obszarze użytkownika, będziesz korzystać z naszej usługi przesyłania wiadomości. Wiadomości i ogłoszenia są przeglądane automatycznie. Robimy to, aby zapobiec oszustwom lub nadużyciom lub niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług, w tym sprzedaży nielegalnych aktywów, takich jak podróbki lub skradziona własność. Jeśli wykryjemy podejrzaną lub nielegalną działalność lub zachowanie, nasz zespół bezpieczeństwa może przejrzeć wysłane i odebrane wiadomości. W ten sam sposób możemy uzyskać dostęp do wiadomości wysłanych i otrzymanych w celu ulepszenia i rozwoju naszych usług.

Włącz kontakt z reklamodawcami. Gdy skontaktujesz się z reklamodawcami, prześlemy Ci dane osobowe i informacje, które umieścisz w formularzu kontaktowym. Ponadto, korzystając z formularza kontaktowego, będziesz korzystać z naszej usługi przesyłania wiadomości. Wiadomości i ogłoszenia są przeglądane automatycznie. Robimy to, aby zapobiec oszustwom lub nadużyciom lub niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług, w tym sprzedaży nielegalnych aktywów, takich jak podróbki lub skradziona własność. Jeśli wykryjemy podejrzaną lub nielegalną działalność lub zachowanie, nasz zespół bezpieczeństwa może przejrzeć wysłane i odebrane wiadomości. W ten sam sposób możemy uzyskać dostęp do wiadomości wysłanych i otrzymanych w celu ulepszenia i rozwoju naszych usług.
Przygotuj profil handlowy. Podczas przeglądania naszej witryny i pod warunkiem, że mamy Twoją zgodę, niezależnie od tego, czy jesteś reklamodawcą, czy użytkownikiem, możemy opracować profil handlowy na podstawie informacji dostarczonych przez Ciebie, aby wyświetlić spersonalizowaną reklamę profilowaną za pomocą plików cookie. Na podstawie tego profilu nie zostaną podjęte żadne automatyczne decyzje, które przyniosą skutki prawne lub znaczące. Profil handlowy opracowany za pomocą plików cookie może być używany przez inne strony EURODESGUACE TPM SL , których lista jest dostępna pod następującym linkiem MERCA.PL lub przez strony osób trzecich, aby wyświetlić spersonalizowane reklamy. Możesz skonfigurować swoje preferencje za pomocą naszej polityki plików cookie lub, jeśli jesteś reklamodawcą, w swoim obszarze użytkownika.
Wysyłaj powiadomienia, aby informować Cię o naszych produktach i usługach oraz wysyłać Ci reklamy innych stron EURODESGUACE TPM SL i stron trzecich. W każdej chwili możesz sprzeciwić się otrzymywaniu tego rodzaju komunikatów za pośrednictwem łączy, które znajdziesz w każdym e-mailu. Jeśli jesteś reklamodawcą, możesz również skonfigurować preferencje wysyłki w swoim obszarze użytkownika .
Zapobiegaj nadużyciom i oszustwom w korzystaniu z naszych usług (na przykład oszukańczych działaniach, atakach typu „odmowa usługi”, wysyłaniu spamu, między innymi).
Podaj dane organom publicznym i władzom, o ile są one wymagane zgodnie z przepisami prawnymi i regulacyjnymi.

3. Okres przechowywania danych

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Jeśli jesteś reklamodawcą, Twoje dane będą przechowywane przez czas trwania umowy i relacji handlowych z nami, zażądaj ich usunięcia, a także czas niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych.
Jeśli skontaktowałeś się z jakimkolwiek reklamodawcą, Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do umożliwienia kontaktu z każdym reklamodawcą, z którym się kontaktujesz. W każdym przypadku będziemy przechowywać Twoje dane przez czas niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych.
Niezależnie od tego, czy jesteś reklamodawcą, czy użytkownikiem, będziemy przechowywać Twoje dane do przeglądania przez maksymalny okres 12 miesięcy.

4. Legitymacja

Jaka jest zasadność traktowania Twoich danych?
Podstawa prawna traktowania Twoich danych polega na:
Wykonanie umowy z EURODESGUACE TPM S.L w stosunku do celów wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej.
Zgoda użytkownika dotyczące celów określonych w ustępach 3 i 4 powyżej.
Uzasadniony interes administratora danych w celu wskazanym w sekcji 5 powyżej. Uzasadniony interes polega na ochronie użytkowników witryn EURODESGUACE TPM S.L przed nadużyciami i oszustwami w korzystaniu z naszych usług.
Wypełnienie zobowiązań EURODESGUACE TPM S.L prawnych mających zastosowanie do Hiszpanii dla celów wskazanych w pkt 6.

5. Odbiorcy

Do jakich odbiorców będą przekazywane informacje?
Twoje dane osobowe zostaną przekazane stronom trzecim w następujących przypadkach:
Twoje dane osobowe zostaną przekazane reklamodawcy wskazanemu w szczegółach każdej reklamy, aby umożliwić kontakt z tym ostatnim.
Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla tych dostawców, którzy świadczą usługi na rzecz EURODESGUACE TPM S.L, takich jak usługi hostingowe treści, komunikatory, powiadomienia, usługi reklamowe itp. EURODESGUACE TPM S.L podpisała odpowiednie umowy z każdym z dostawców świadczących usługi na rzecz EURODESGUACE TPM S.L
Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane właściwym organom w przypadkach, w których istnieje obowiązek prawny.

6. Prawa

Jakie są twoje prawa, kiedy przekazujesz nam swoje dane i jak możesz je wykorzystać?
Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy traktujemy dane osobowe dotyczące Ciebie w EURODESGUACE TPM S.L.
Ponadto masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, zażądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane.
W pewnych okolicznościach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, w którym to przypadku będziemy je przechowywać tylko w celu wykonania lub obrony roszczeń.
Dodatkowo, w pewnych okolicznościach i z powodów związanych z konkretną sytuacją, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. EURODESGUACE TPM S.L przestanie przetwarzać dane, z wyjątkiem uzasadnionych uzasadnionych powodów lub wykonywania lub obrony ewentualnych roszczeń.
Możesz także skorzystać z prawa do przenoszenia danych, a także wycofać udzielone zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność leczenia opartego na zgodzie przed jego wycofaniem.
Jeśli chcesz skorzystać z jakichkolwiek swoich praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazanych w sekcji 1, za pomocą włączonych linków, które znajdziesz w wiadomościach e-mail i komunikacji EURODESGUACE TPM S.L lub na swoim koncie użytkownika. Alternatywnie, możesz również skontaktować się z nami pocztą na adres:  EURODESGUACE TPM S.LPaseo de las Delicias, 1  41001 Sevilla - Espańa Skierowany do obsługi klienta i wskazujący w kopercie „Ochrona danych”. Pamiętaj, aby podać jak najwięcej informacji na temat swojej prośby: imię i nazwisko, adres e-mail, którego używasz dla konta lub obiektu portalu, którego dotyczy wniosek.
Na koniec informujemy, że możesz skontaktować się z Hiszpańską Agencją Ochrony Danych i innymi właściwymi organami publicznymi w przypadku wszelkich roszczeń wynikających z przetwarzania Twoich danych osobowych.
W odniesieniu do danych dostarczanych reklamodawcom, z którymi się skontaktowałeś, możesz wykonywać swoje prawa wobec reklamodawcy jako użytkownik, przechodząc na adres reklamodawcy, który pojawia się w dolnej części reklamy. W tym przypadku rozumie się przez reklamodawcę tę osobę fizyczną lub prawną, która oferuje wszelkiego rodzaju produkty lub usługi w naszych portalach.

7. Polityka cookies

Z jakich plików cookie korzystamy?
Aby poznać pliki cookie, których używamy na tej stronie / aplikacji mobilnej, pamiętaj, że możesz uzyskać dostęp do naszej Polityki Cookies poprzez poniższy link do polityki plików cookie .